Adres biura:

CH TEOFIL
Aleksandrowska 38
91-151 Łódź

mail: biuro@totaltravel.com.pl

tel. 42-207 59 48
tel. 42-207 59 49

tel. kom. 513 103 713Wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP,
Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy.
Tarcza Finansowa PFR 2.0